Oversættelse og tolkning

I tidens løb har jeg oversat: juridiske dokumenter for retten og politiet samt advokatkontorer, uddannelsesdokumenter, pædagogisk litteratur, sygejournaler, brugsanvisninger, vedtægter, kontrakter, hjemmesider, reklamefilm m.m.

Jeg har tolket på kurser og for delegationer, hos politiet og i retten. Jeg er anerkendt tolk ved Letlands Ambassade i Danmark, hvilket betyder at mine oversættelser godkendes hos de danske og lettiske myndigheder.

Hvis du skal have oversat en tekst fra dansk eller lettisk, så kontakt mig, angående prisen og leveringsfristen.

Sprogundervisning

Til daglig underviser jeg udlændinge i dansk. Jeg kan hjælpe med forberedelse til de forskellige dansktest samt lære specifikke ting såsom udtale eller grammatik.

Hvis du skal arbejde i Letland, og vil gerne lære om landet eller sproget, eller vil blive bedre til lettisk, er du også velkommen til at kontakte mig.

Om mig

Jeg har beskæftiget med oversættelse og tolkningsiden 1994, mens jeg læste tysk og dansk på Letlands Universitet. Lettisk er mit modersmål. Jeg kan også russisk, som er det andet sprog man stadig bruger i Letland. Jeg har givet privat sprogundervisning siden min studietid. Siden 1996 har jeg boet i Danmark.


CV

Uddannelse

› 2007 cand. mag. i lingvistik, Aarhus Universitet
› 2004 bachelor i lingvistik, Aarhus Universitet
› 1995 – 1996 diverse fag ved overbygninguddannelsen i translatologi, Letlands Universitet
› 1994 bachelor i tysk, bifag dansk, Letlands Universitet

Erhvervserfaring i sprogundervisning

› Siden maj 2010 dansk lærer ved Røde Kors unge og Voksenskolen
› jan 2010 maj 2010 lærer i dansk som andetsprog og tysk ved Københavns VUC
› sommer 2008 og sommer 2009 underviser i lettisk, Studieskolen
› 2008 – 2009 underviste børn fra dansk-lettiske familier i lettisk
› 1999 oprettelse af mit enkeltmandsfirma for oversættelse/tolkning
› siden 1994 tolkning og oversættelse, privat sprogundervisning dansk, tysk

Kontakt mig

Kontakt mig angående priser og leveringsfrister.

Kristīne Skarbinika Pedersen
e- mail: kskarbinika@gmail.com
adresse: Poppelvej 11 A
3300 Frederiksværk
mob. tel. 51215785


CVR-nr.: 19 95 81 40
Bank: Alm. Brand Bank
Reg. nr.: 7681 konto nr.: 000-7480486